การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ 2562
      ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม3,ม6/61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.3_61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.6_61
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 001
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 002
      ยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม61
      ลูกเสือเนตรนารีเข้าค่าย61
      ตักบาตร-ผ้าป่า
      กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน'62
      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
      กิจกรรมตักบาตรฯ 2561
      25 พ.ย. "วันวชิราวุธ"
      ต้อนรับ ผอ.กัมพล ธิติกร 2561
      กิจกรรมวันภาษาไทยฯ 2561
      โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯลำปาง
      ย้อนอดีตสิ่งแวดล้อม แดง-ดำ
      ศูนย์พัฒนาสื่อICTแม่ทะวิทยา
      O-NET การงานอาชีพ ชุด 1 ม.3
      O-NETการงานฯเกษคร ม.ปลาย
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ต้นชุดที่1
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ปลายชุดที่1
      การงานอาชีพ ชุด 2 ม.6
      การงานอาชีพ ชุด 1 ม.6
      วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 2 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 3 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 3 ม.3
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
      สพม.34
      สพม.35
      สพม.36
      สพม.37
      สพม.38
      สพม.39
      สพม.40
      สพม.41
      สพม.42
      สพป.ลป.1
      สพป.ลป.2
      สพป.ลป.3
      โรงเรียนเถินวิทยา
      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
      โรงเรียนแม่พริกวิทยา
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
      โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
      โรงเรียนลำปางกัลยาณี
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
      โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
      โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
      โรงเรียนวังเหนือวิทยา
      โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      มหาวิทยาลัยพะเยา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง
      วืทยาลัยเทคนิคลำปาง
      วืทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
      มหาวิทยาลัยพายัพ
      มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
      ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      มติชน
      ข่าวสด
      คม ชัด ลึก
      แนวหน้า
      ผู้จัดการ
      กรุงเทพธุรกิจ
      The Nation
      Bangkok Post
      โพสต์ทูเดย์
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      ไทยโพสต์
      เส้นทางเศรษฐกิจ
      สยามรัฐ
      Nation Channel
      ครอบครัวข่าว
      Chiang mai news
      ข่าวจังหวัดลำปาง
      เชียงรายโฟกัส
      บางกอกทูเดย์
      สยามธุรกิจ
      สนามกีฬา
      สยามดารา
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
      NBT
      Thai PBS
      STAT
      adintrend TV
      thaitvmax
      อำเภอเมืองลำปาง
      อำเภอแม่เมาะ
      อำเภอเกาะคา
      อำเภอเสริมงาม
      อำเภองาว
      อำเภอแจ้ห่ม
      อำเภอวังเหนือ
      อำเภอเถิน
      อำเภอแม่พริก
      อำเภอแม่ทะ
      อำเภอสบปราบ
      อำเภอห้างฉัตร
      อำเภอเมืองปาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 490
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,092,939
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
 งานครูที่ปรึกษานักเรียน2562

ครูที่ปรึกษา
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำปีการศึกษา 2562

heartheartheartheartheartheartheart
นายจำรัส  ปันศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart
                      
นางพัชริฎา  สังเขป                             นางสราดา  สุขพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ                           ครูชำนาญการพิเศษ
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart
                    
นางสาวกัลยาณี  งามดี                นางสาววรัญญา  แว่นแก้ว
ครูชำนาญการ                             พนักงานราชการ
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart
                   
นายสุธรรม  ปั้นสวย                      นางวันวิสา  แสนปิง
ครูชำนาญการพิเศษ                             ครูชำนาญการ
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart
                   
นางประไพศรี เสริมสุข                    นายวิธวศิน   กองคำ
                    ครูชำนาญการพิเศษ                                ครู
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart
                    
นายนภาพล  บุญมั่น         นางสาวธัชรวรินทร์  ศิริพรวัฒนะกุล
                      ครูชำนาญการ                       ครูอัตราจ้าง
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart

นางกรรณิการ์  บุตรพิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart

นายธีระพงษ์  สุขโจม
ครูอัตราจ้าง
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart

นางคำสุข  ด้วงประสิทธิ์
ครูชำนาญการ
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart

นางสาวอรพิม  เพิ่มสมัคร
ครูชำนาญการ
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart
                           
นางสาวบุญญรัตน์ จินจำ                 นางสาวมนทิกา  อินถา
ครูชำนาญการพิเศษ                              ครูอัตราจ้าง
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart
 
นายนรินทร์  สายเทพ
ครูอัตราจ้าง
ครูทีปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 heartheartheartheartheartheartheartheartheart


 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Maethawittaya@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY