ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม3,ม6/61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.3_61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.6_61
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 001
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 002
      ยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม61
      ลูกเสือเนตรนารีเข้าค่าย61
      ตักบาตร-ผ้าป่า
      กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน'62
      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
      กิจกรรมตักบาตรฯ 2561
      25 พ.ย. "วันวชิราวุธ"
      ต้อนรับ ผอ.กัมพล ธิติกร 2561
      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2561
      แม่ดีเด่น กราบแม่2561
      มอบทุนฯวันแม่แห่งชาติ 2561
      ถวายพระพรวันพระราชสมภพฯ
      กิจกรรมวันภาษาไทยฯ 2561
      กิจกรรมถวายเทียนพรรษา2561
      โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯลำปาง
      รับการนิเทศงานบริหาร 2561
      วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2561
      ย้อนอดีตสิ่งแวดล้อม แดง-ดำ
      ศูนย์พัฒนาสื่อICTแม่ทะวิทยา
      O-NET การงานอาชีพ ชุด 1 ม.3
      O-NETการงานฯเกษคร ม.ปลาย
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ต้นชุดที่1
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ปลายชุดที่1
      การงานอาชีพ ชุด 2 ม.6
      การงานอาชีพ ชุด 1 ม.6
      วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 2 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 3 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 3 ม.3
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
      สพม.34
      สพม.35
      สพม.36
      สพม.37
      สพม.38
      สพม.39
      สพม.40
      สพม.41
      สพม.42
      สพป.ลป.1
      สพป.ลป.2
      สพป.ลป.3
      โรงเรียนเถินวิทยา
      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
      โรงเรียนแม่พริกวิทยา
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
      โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
      โรงเรียนลำปางกัลยาณี
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
      โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
      โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
      โรงเรียนวังเหนือวิทยา
      โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      มหาวิทยาลัยพะเยา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง
      วืทยาลัยเทคนิคลำปาง
      วืทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
      มหาวิทยาลัยพายัพ
      มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
      ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      มติชน
      ข่าวสด
      คม ชัด ลึก
      แนวหน้า
      ผู้จัดการ
      กรุงเทพธุรกิจ
      The Nation
      Bangkok Post
      โพสต์ทูเดย์
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      ไทยโพสต์
      เส้นทางเศรษฐกิจ
      สยามรัฐ
      Nation Channel
      ครอบครัวข่าว
      Chiang mai news
      ข่าวจังหวัดลำปาง
      เชียงรายโฟกัส
      บางกอกทูเดย์
      สยามธุรกิจ
      สนามกีฬา
      สยามดารา
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
      NBT
      Thai PBS
      STAT
      adintrend TV
      thaitvmax
      อำเภอเมืองลำปาง
      อำเภอแม่เมาะ
      อำเภอเกาะคา
      อำเภอเสริมงาม
      อำเภองาว
      อำเภอแจ้ห่ม
      อำเภอวังเหนือ
      อำเภอเถิน
      อำเภอแม่พริก
      อำเภอแม่ทะ
      อำเภอสบปราบ
      อำเภอห้างฉัตร
      อำเภอเมืองปาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 196
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 876,374
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 ข้อมูลบุคลากร 2561


smiley ปีการศึกษา 2561 smiley
(
กำลังปรับปรุงข้อมูล)
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
        

        

  นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
smileysmileysmileysmileysmiley
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นางสาววันวิสา เป็กกันใจ
ครูชำนาญการ

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
                    

นางสาววรัญญา แว่นแก้ว
พนักงานราชการ
ครูผู้สอน วิชาชีววิทยา

smileysmileysmileysmileysmiley

นางสาววิภรณ์รัตน์ พรมอินทร์ 
ครูอัตราจ้างสอน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กิจกรรมครูคลังสมอง
smileysmileysmileysmileysmiley

นายนรินทร์  สายเทพ 
ครูอัตราจ้างสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
smileysmileysmileysmileysmiley

างสาวชนาพร  กิจสว่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
heartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheart​​
างสาววรรณภา  วงศ์แก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
heartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheart​​
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
smileysmileysmileysmileysmiley
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางกรรณิการ์ บุตรพิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
 enlightened หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ enlightened
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
นางสาวอรพิม เพิ่มสมัคร
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
smileysmileysmileysmileysmiley smileysmileysmileysmiley
างสาวกัลย์สุดา  สมใจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
heartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheart​​


างสาวศุภนุช  มะณีศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
heartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheart​​
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
smileysmileysmileysmileysmiley 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นายจำรัส ปันศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
heartheartheartheartheartheartheartheartheart

นางพัชริฎา  สังเขป
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

ายธนากร  ตาหน่อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
heartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheart
างสาวสุกัญญา  แสงศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
heartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheart​​
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
smileysmileysmileysmileysmiley
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
นางสาวกัลยาณี งามดี
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
างสาวประทับใจ  สารใจวงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
heartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheart
างสาวธีรนันท์  จะงาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
heartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheart
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
smileysmileysmileysmileysmiley
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นางสราดา สุขพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
  
นางคำสุข ด้วงประสิทธิ์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
 
นางสาวบุญญรัตน์ จินจำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
นางสาวธัชรวรินทร์  ศิริพรวัฒนะกุล
ครูอัตราจ้าง
สอนวิชาภาษาจีน
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

างสาวกนกกร  คำภิธรรม
Kanokkorn Kamphitham
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
heartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheart


างสาวนวรัตน์  ขุนยาง
Nawarat Khoonyang
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
heartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheartheart heartheartheartheartheartheartheart
heartheartheartheartheartheartheartheartheart

MR.SAGNIK HIRA
Teacher Shark
 ครูอัตราจ้าง สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดย บริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน) 
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
smileysmileysmileysmileysmiley
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนภาพล บุญมั่น
ครูชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
นายประเสริฐ วงศ์ไชยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชากิจกรรมแนะแนว
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
smileysmileysmileysmileysmiley
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสุธรรม ปั้นสวย
ครูชำนาญการพิเศษ

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
นายวิธวศิน  กองคำ
ครู

ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
นายธีระพงษ์  สุขโจม
 
ครูอัตราจ้าง

ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
smileysmileysmileysmileysmiley
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายประทีป พามณี

ครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
 
นางประไพศรี เสริมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพฯ
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
smileysmileysmileysmileysmiley
 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
 
นางสาวจุฑาทิพย์  สอนเตจา
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)

heartheartheartheartheartheartheartheartheart

นายธงชัย  เลิศจุ่ม
ลูกจ้างชั่วคราว
heartheartheartheartheartheartheartheartheart

นางสาวพวงพยอม  ทิพย์บุญธรรม
ลูกจ้างชั่วคราว
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
smileysmileysmileysmileysmiley

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
heartheartheartheartheartheartheartheartheart
smileysmileysmileysmileysmiley
 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Webmaster Prateep Pamanee ศูนย์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
prateepmws@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY