กลุ่มงานการบริหาร
     กลุ่มบริหารงานวิชาการ
     กลุ่มบริหารอำนวยการฯ
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป
     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
   กลุ่มสาระการเรียนรู้
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
     สุขศึกษาเเละพลศึกษา
     ศิลปศึกษา
     การงานอาชีพ
     ภาษาต่างประเทศ
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ห้องสมุด
18 มกราคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 ข้อมูล OIT

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Maethawittaya@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY