การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ 2562
      ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม3,ม6/61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.3_61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.6_61
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 001
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 002
      ยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม61
      ลูกเสือเนตรนารีเข้าค่าย61
      ตักบาตร-ผ้าป่า
      กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน'62
      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
      กิจกรรมตักบาตรฯ 2561
      25 พ.ย. "วันวชิราวุธ"
      ต้อนรับ ผอ.กัมพล ธิติกร 2561
      กิจกรรมวันภาษาไทยฯ 2561
      โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯลำปาง
      ย้อนอดีตสิ่งแวดล้อม แดง-ดำ
      ศูนย์พัฒนาสื่อICTแม่ทะวิทยา
      O-NET การงานอาชีพ ชุด 1 ม.3
      O-NETการงานฯเกษคร ม.ปลาย
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ต้นชุดที่1
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ปลายชุดที่1
      การงานอาชีพ ชุด 2 ม.6
      การงานอาชีพ ชุด 1 ม.6
      วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 2 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 3 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 3 ม.3
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
      สพม.34
      สพม.35
      สพม.36
      สพม.37
      สพม.38
      สพม.39
      สพม.40
      สพม.41
      สพม.42
      สพป.ลป.1
      สพป.ลป.2
      สพป.ลป.3
      โรงเรียนเถินวิทยา
      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
      โรงเรียนแม่พริกวิทยา
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
      โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
      โรงเรียนลำปางกัลยาณี
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
      โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
      โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
      โรงเรียนวังเหนือวิทยา
      โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      มหาวิทยาลัยพะเยา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง
      วืทยาลัยเทคนิคลำปาง
      วืทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
      มหาวิทยาลัยพายัพ
      มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
      ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      มติชน
      ข่าวสด
      คม ชัด ลึก
      แนวหน้า
      ผู้จัดการ
      กรุงเทพธุรกิจ
      The Nation
      Bangkok Post
      โพสต์ทูเดย์
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      ไทยโพสต์
      เส้นทางเศรษฐกิจ
      สยามรัฐ
      Nation Channel
      ครอบครัวข่าว
      Chiang mai news
      ข่าวจังหวัดลำปาง
      เชียงรายโฟกัส
      บางกอกทูเดย์
      สยามธุรกิจ
      สนามกีฬา
      สยามดารา
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
      NBT
      Thai PBS
      STAT
      adintrend TV
      thaitvmax
      อำเภอเมืองลำปาง
      อำเภอแม่เมาะ
      อำเภอเกาะคา
      อำเภอเสริมงาม
      อำเภองาว
      อำเภอแจ้ห่ม
      อำเภอวังเหนือ
      อำเภอเถิน
      อำเภอแม่พริก
      อำเภอแม่ทะ
      อำเภอสบปราบ
      อำเภอห้างฉัตร
      อำเภอเมืองปาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 34
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 940,617
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
 TopFive 1/2561

 รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 5 ลำดับ  ระดับชั้นเรียน 
 
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 
 
เด็กชายปาราเมศ คำลือสาย เด็กหญิงปาริชาติ ปัญญาหลวง เด็กหญิงธนัชญา    สีแดง
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 เด็กชายปาราเมศ  คำลือสาย 3.85 ม. 1/1
2 เด็กหญิงปาริชาติ   ปัญญาหลวง 3.78 ม. 1/2
3 เด็กหญิงธนัชญา   สีแดง 3.73 ม. 1/2
4 เด็กหญิงวราพร     เครือเทพ 3.62 ม. 1/2
5 เด็กหญิงวารุณี      เพชรน้อย 3.50 ม. 1/2
       
       
       
    
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 
 
   
เด็กหญิงนฤมล แก้วใจบุญ เด็กชายพลกฤต  สุขรัตน์ เด็กชายนันทนพงศ์ จักรเขื่อน
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 เด็กหญิงนฤมล          แก้วใจบุญ 3.89 ม. 2/1
2 เด็กชายพลกฤต       สุขรัตน์ 3.57 ม. 2/1
3 เด็กชายนันทนพงศ์ จักรเขื่อน 3.55 ม. 2/2
4 เด็กชายพีรณัฐ       สายอุด 3.48 ม. 2/1
5 เด็กหญิงสุนิตา       ปราโมทย์เกษมศรี 3.42 ม. 2/1
       
       
       
  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 
 
เด็กหญิงพิมพกานต์  สายอุปราช เด็กหญิงภาวิตรี  จอมเอ้ย เด็กชายเอเชีย   ปิมปะ
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 เด็กหญิงพิมพกานต์    สายอุปราช 3.98 ม. 3/1
2 เด็กหญิงภาวิตรี         จอมเอ้ย 3.91 ม. 3/1
3 เด็กชายเอเชีย          ปิมปะ 3.89 ม. 3/1
4 เด็กชายสุรเชษฐ์      อารีย์ 3.85 ม. 3/1
5 เด็กหญิงสัจจพร       สันธรรม 3.80 ม. 3/1
       
       
  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 
 

นายสุทธิราช   มังคะวงค์ นางสาวกัญยารัตน์ อะนุ นางสาวอภิญญา  มหาพรม
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 นายสุทธิราช        มังคะวงค์ 3.56 ม. 4/1
2 นางสาวกัญยารัตน์ อะนุ 3.44 ม. 4/2
3 นางสาวอภิญญา    มหาพร 3.31 ม. 4/1
3 นางสาวมนัสนันท์  ไต่สุนา 3.31 ม. 4/2
5 นางสาววชิรญา     สายวงศ์เบี้ย 3.22 ม. 4/2
       
       

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561  
 
นายเกรียงไกร   เครือฟอง นางสาวณัฐนิช   จอมเอ้ย นางสาวจุฑามาศย์  ปวงคำ
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 นายเกรียงไกร              เครือฟอง 3.93 ม. 5/1
2 นางสาวณัฐนิช             จอมเอ้ย 3.92 ม. 5/2
3 นางสาวจุฑามาศย์        ปวงคำ 3.82 ม. 5/2
4 นางสาวธิญาดา            ธรรมไหว 3.67 ม. 5/2
5 นางสาวเสาวลักษณ์   สุวรรณอุด 3.59 ม. 5/2
       
       
  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 
   
  
นางสาวรินรณี  จินะ นายพันธกานต์  คำแก้ว นางสาวอามารดา  พรมคำ
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 นางสาวรินรณี      จินะ 3.96 ม. 6/1
2 นายพันธกานต์     คำแก้ว 3.94 ม. 6/2
3 นางสาวอามารดา  พรมคำ 3.88 ม. 6/2
4 นางสาวภาวิตรา    จอมเอ้ย 3.86 ม. 6/2
5 นายบุ๊ค               เวียงจันทร์ 3.79 ม. 6/1
5 นางสาวดวงกมล   ฟ้าคำตัน 3.79 ม. 6/1
       
  
  ขอขอบคุณข้อมูล  ครูคำสุข ด้วงประสิทธิ์  งานวัดผลประเมินผล 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133 
 
   
  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Maethawittaya@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY