25 พ.ย. "วันวชิราวุธ"
      ต้อนรับ ผอ.กัมพล ธิติกร 2561
      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2561
      แม่ดีเด่น กราบแม่2561
      มอบทุนฯวันแม่แห่งชาติ 2561
      ถวายพระพรวันพระราชสมภพฯ
      กิจกรรมวันภาษาไทยฯ 2561
      กิจกรรมถวายเทียนพรรษา2561
      โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯลำปาง
      รับการนิเทศงานบริหาร 2561
      วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2561
      รำลึกครูกลอนสุนทรภู่2561
      วันต่อต้านยาเสพติด2561
      กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2561
      บ้านปููจำกัด(มหาชน)2561
      ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1/2561
      ย้อนอดีตสิ่งแวดล้อม แดง-ดำ
      ม.3,ม.6 จบปีการศึกษา 2559
      ประชุม รับผลการเรียน 2559
      วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน 2559
      มอบของที่ระลึก บุ๊ค เวียงจันทร์
      ผอ.สพม.35เยี่ยมโรงเรียน
      วันสถาปนาโรงเรียน2560
      กาดมั่วครัวฮอมนิทรรศการ
      ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนปี60
      กีฬาสีภายในแม่ทะวิทยา2559
      นิเทศติดตามแม่ทะวิทยา2560
      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
      กิจกรรมเข้าค่าย2559
      อาลัยพ่อหลวงของแผ่นดิน
      กิจกรรมวันวชิราวุธ2559
      ประชุมผู้ปกครอง 1/2559
      มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ'59
      ลงนามเปิดธนาคารโรงเรียน2559
      ศูนย์พัฒนาสื่อICTแม่ทะวิทยา
      O-NET การงานอาชีพ ชุด 1 ม.3
      O-NETการงานฯเกษคร ม.ปลาย
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ต้นชุดที่1
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ปลายชุดที่1
      การงานอาชีพ ชุด 2 ม.6
      การงานอาชีพ ชุด 1 ม.6
      วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 2 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 3 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 3 ม.3
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
      สพม.34
      สพม.35
      สพม.36
      สพม.37
      สพม.38
      สพม.39
      สพม.40
      สพม.41
      สพม.42
      สพป.ลป.1
      สพป.ลป.2
      สพป.ลป.3
      โรงเรียนเถินวิทยา
      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
      โรงเรียนแม่พริกวิทยา
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
      โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
      โรงเรียนลำปางกัลยาณี
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
      โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
      โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
      โรงเรียนวังเหนือวิทยา
      โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      มหาวิทยาลัยพะเยา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง
      วืทยาลัยเทคนิคลำปาง
      วืทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
      มหาวิทยาลัยพายัพ
      มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
      ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      มติชน
      ข่าวสด
      คม ชัด ลึก
      แนวหน้า
      ผู้จัดการ
      กรุงเทพธุรกิจ
      The Nation
      Bangkok Post
      โพสต์ทูเดย์
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      ไทยโพสต์
      เส้นทางเศรษฐกิจ
      สยามรัฐ
      Nation Channel
      ครอบครัวข่าว
      Chiang mai news
      ข่าวจังหวัดลำปาง
      เชียงรายโฟกัส
      บางกอกทูเดย์
      สยามธุรกิจ
      สนามกีฬา
      สยามดารา
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
      NBT
      Thai PBS
      STAT
      adintrend TV
      thaitvmax
      อำเภอเมืองลำปาง
      อำเภอแม่เมาะ
      อำเภอเกาะคา
      อำเภอเสริมงาม
      อำเภองาว
      อำเภอแจ้ห่ม
      อำเภอวังเหนือ
      อำเภอเถิน
      อำเภอแม่พริก
      อำเภอแม่ทะ
      อำเภอสบปราบ
      อำเภอห้างฉัตร
      อำเภอเมืองปาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 66
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 834,346
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 TopFive 1/2561

 รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 5 ลำดับ  ระดับชั้นเรียน 
 
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 
 
เด็กชายปาราเมศ คำลือสาย เด็กหญิงปาริชาติ ปัญญาหลวง เด็กหญิงธนัชญา    สีแดง
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 เด็กชายปาราเมศ  คำลือสาย 3.85 ม. 1/1
2 เด็กหญิงปาริชาติ   ปัญญาหลวง 3.78 ม. 1/2
3 เด็กหญิงธนัชญา   สีแดง 3.73 ม. 1/2
4 เด็กหญิงวราพร     เครือเทพ 3.62 ม. 1/2
5 เด็กหญิงวารุณี      เพชรน้อย 3.50 ม. 1/2
       
       
       
    
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 
 
   
เด็กหญิงนฤมล แก้วใจบุญ เด็กชายพลกฤต  สุขรัตน์ เด็กชายนันทนพงศ์ จักรเขื่อน
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 เด็กหญิงนฤมล          แก้วใจบุญ 3.89 ม. 2/1
2 เด็กชายพลกฤต       สุขรัตน์ 3.57 ม. 2/1
3 เด็กชายนันทนพงศ์ จักรเขื่อน 3.55 ม. 2/2
4 เด็กชายพีรณัฐ       สายอุด 3.48 ม. 2/1
5 เด็กหญิงสุนิตา       ปราโมทย์เกษมศรี 3.42 ม. 2/1
       
       
       
  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 
 
เด็กหญิงพิมพกานต์  สายอุปราช เด็กหญิงภาวิตรี  จอมเอ้ย เด็กชายเอเชีย   ปิมปะ
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 เด็กหญิงพิมพกานต์    สายอุปราช 3.98 ม. 3/1
2 เด็กหญิงภาวิตรี         จอมเอ้ย 3.91 ม. 3/1
3 เด็กชายเอเชีย          ปิมปะ 3.89 ม. 3/1
4 เด็กชายสุรเชษฐ์      อารีย์ 3.85 ม. 3/1
5 เด็กหญิงสัจจพร       สันธรรม 3.80 ม. 3/1
       
       
  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 
 

นายสุทธิราช   มังคะวงค์ นางสาวกัญยารัตน์ อะนุ นางสาวอภิญญา  มหาพรม
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 นายสุทธิราช        มังคะวงค์ 3.56 ม. 4/1
2 นางสาวกัญยารัตน์ อะนุ 3.44 ม. 4/2
3 นางสาวอภิญญา    มหาพร 3.31 ม. 4/1
3 นางสาวมนัสนันท์  ไต่สุนา 3.31 ม. 4/2
5 นางสาววชิรญา     สายวงศ์เบี้ย 3.22 ม. 4/2
       
       

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561  
 
นายเกรียงไกร   เครือฟอง นางสาวณัฐนิช   จอมเอ้ย นางสาวจุฑามาศย์  ปวงคำ
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 นายเกรียงไกร              เครือฟอง 3.93 ม. 5/1
2 นางสาวณัฐนิช             จอมเอ้ย 3.92 ม. 5/2
3 นางสาวจุฑามาศย์        ปวงคำ 3.82 ม. 5/2
4 นางสาวธิญาดา            ธรรมไหว 3.67 ม. 5/2
5 นางสาวเสาวลักษณ์   สุวรรณอุด 3.59 ม. 5/2
       
       
  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 
   
  
นางสาวรินรณี  จินะ นายพันธกานต์  คำแก้ว นางสาวอามารดา  พรมคำ
 
 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นเรียน
1 นางสาวรินรณี      จินะ 3.96 ม. 6/1
2 นายพันธกานต์     คำแก้ว 3.94 ม. 6/2
3 นางสาวอามารดา  พรมคำ 3.88 ม. 6/2
4 นางสาวภาวิตรา    จอมเอ้ย 3.86 ม. 6/2
5 นายบุ๊ค               เวียงจันทร์ 3.79 ม. 6/1
5 นางสาวดวงกมล   ฟ้าคำตัน 3.79 ม. 6/1
       
  
  ขอขอบคุณข้อมูล  ครูคำสุข ด้วงประสิทธิ์  งานวัดผลประเมินผล 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133 
 
   
  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Webmaster Prateep Pamanee ศูนย์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
prateepmws@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY