การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ 2562
      ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม3,ม6/61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.3_61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.6_61
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 001
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 002
      ยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม61
      ลูกเสือเนตรนารีเข้าค่าย61
      ตักบาตร-ผ้าป่า
      กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน'62
      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
      กิจกรรมตักบาตรฯ 2561
      25 พ.ย. "วันวชิราวุธ"
      ต้อนรับ ผอ.กัมพล ธิติกร 2561
      กิจกรรมวันภาษาไทยฯ 2561
      โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯลำปาง
      ย้อนอดีตสิ่งแวดล้อม แดง-ดำ
      ศูนย์พัฒนาสื่อICTแม่ทะวิทยา
      O-NET การงานอาชีพ ชุด 1 ม.3
      O-NETการงานฯเกษคร ม.ปลาย
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ต้นชุดที่1
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ปลายชุดที่1
      การงานอาชีพ ชุด 2 ม.6
      การงานอาชีพ ชุด 1 ม.6
      วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 2 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 3 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 3 ม.3
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
      สพม.34
      สพม.35
      สพม.36
      สพม.37
      สพม.38
      สพม.39
      สพม.40
      สพม.41
      สพม.42
      สพป.ลป.1
      สพป.ลป.2
      สพป.ลป.3
      โรงเรียนเถินวิทยา
      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
      โรงเรียนแม่พริกวิทยา
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
      โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
      โรงเรียนลำปางกัลยาณี
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
      โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
      โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
      โรงเรียนวังเหนือวิทยา
      โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      มหาวิทยาลัยพะเยา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง
      วืทยาลัยเทคนิคลำปาง
      วืทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
      มหาวิทยาลัยพายัพ
      มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
      ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      มติชน
      ข่าวสด
      คม ชัด ลึก
      แนวหน้า
      ผู้จัดการ
      กรุงเทพธุรกิจ
      The Nation
      Bangkok Post
      โพสต์ทูเดย์
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      ไทยโพสต์
      เส้นทางเศรษฐกิจ
      สยามรัฐ
      Nation Channel
      ครอบครัวข่าว
      Chiang mai news
      ข่าวจังหวัดลำปาง
      เชียงรายโฟกัส
      บางกอกทูเดย์
      สยามธุรกิจ
      สนามกีฬา
      สยามดารา
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
      NBT
      Thai PBS
      STAT
      adintrend TV
      thaitvmax
      อำเภอเมืองลำปาง
      อำเภอแม่เมาะ
      อำเภอเกาะคา
      อำเภอเสริมงาม
      อำเภองาว
      อำเภอแจ้ห่ม
      อำเภอวังเหนือ
      อำเภอเถิน
      อำเภอแม่พริก
      อำเภอแม่ทะ
      อำเภอสบปราบ
      อำเภอห้างฉัตร
      อำเภอเมืองปาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 32
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 897,898
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
smiley การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 23 พ.ค.

 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา ร่วมกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 smileyปฐมนิเทศและเข้าค่ายปฏิบัติธรรมตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม ม.1,ม.4 /2562smiley

smileyพิธีปัจฉิมนิเทศ_และมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 ปีการศึกษา2561

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน"แดง-ดำ เกมส์"ประจำปีการศึกษา 2561..13 ก.พ.2562

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน"แดง-ดำ เกมส์"ประจำปีการศึกษา 2561..13 ก.พ.2562

smileyกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  7-8 ก.พ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2561smiley

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                     

   รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทะวิทยา
       ครั้งที่ 4/2562 วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562
   รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทะวิทยา
       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
   รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทะวิทยา
       วันที่ 31 มกราคม 2562
   รายงานการประชุมครูและบุคลากร  
       โรงเรียนแม่ทะวิทยา 012562 (4 ม.ค.2562)
  ตัวอย่างข้อสอบ    รูปแบบข้อสอบ  จำนวนข้อสอบ
      ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์
        การสอบ  O-NET  ม.3   ปีการศึกษา 2561   

  ตัวอย่างข้อสอบ    รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ
      ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมฯ  คณิตฯ วิทยาศาสตร์
       การสอบ  O-NET  ม.6   ปีการศึกษา 2561
  รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทะวิทยา
        ครั้งที่-9-26-ตุลาคม-2561
  ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปกครองนักเรียนโรงเรียน
        แม่ทะวิทยา พ.ศ.2561 
 
แบบ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ปี 2562
  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 หน้า1-5 หน้า 6-10 
        หน้า11-15 หน้า16-40 หน้า 41-46
  10000 คุรุชน คนคุณธรรม หน้า 1-30 หน้า 31-71
  คู่มือสถานศึกษาสีขาว-ฉบับปรับปรุง-2559 หน้า 1- 70 
       หน้า
71-142
  แนวทางการจัดกิจกรรม-โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
       หน้า
1-40  หน้า 41-81

รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000196 ผลงานนักเรียนวิชาการตัดต่อวืดีโอ ปีการศึกษา 2561   Webmaster  1 / 581 โดย Webmaster
09 ก.ค. 61 12:35 น.
000194 ผลงานนักเรียนการสร้างงานนำเสนอด้วยโทรศัพท์มือถือ   Webmaster  1 / 658 โดย Webmaster
28 ก.พ. 61 09:18 น.
000080 ผลงานพื้นฐานการสร้างภาพยนตร์สั้น ด้วยมือถือ 2560   Webmaster  1 / 2908 โดย Kan-eng.CoM
16 มี.ค. 59 02:40 น.
000040 ...รวมภาพกิจกรรม...2 สค 56   ปิ๊ดปิวแดง  19 / 6427 โดย ศิโรดม
08 พ.ย. 56 17:40 น.

​​ข่าวการศึกษาโรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Webmaster Prateep Pamanee ศูนย์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
prateepmws@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY